Նոր որակի հայկական պետության պաշտպանական ոլորտը 30.11.2013