Չեկիստական ուժերը փորձում են արցախահայության արդարացի պայքարը տանել այլ ուղղով