Ռուս-թուրքական դաշինքի ճիրաններից կարող ենք ազատվել, եթե ընդունենք ԱՄՆ-ի աջակցությունը