Պատրաստվե՛լ բոլոր ձևերով ու միջոցներով դիմադրության