Ուշադրություն. Հարավային Կովկասում ընթանում է «ընդունում-հանձնում» գործողություն. «Մոդուս վիվենդի»