Նվիրի՛ր, մասնակցի՛ր Բևեռի պետականափրկության և պետականաշինության գործին