Ալիևը պոռոտախոսությամբ է զբաղված. ԱՄՆ-ի համար Արցախը ռազմավարական կարևորություն ունի