2016-ին ժողովրդի վրա ռումբեր նետողներն ու աչք հանողները հիմա ընդդիմադի՞ր են դարձել