Անկախ պետականությունը պատիվ է, անվտանգություն, առաջնորդություն. «Թարմ ուղեղով»