Կոմունիզմի վտանգը ֆաշիստներին բերեց իշխանության. «Մոդուս վիվենդի»