Ամերիկա՛, հայ ժողովուրդը պատրաստ է սեղմել քո մեկնած ձեռքը