Կան բոլոր իրավական հիմքերը ստեղծելու մեծ ու հզոր Հայաստան