«Մոսկվայի Պայմանագիրը (16 Մարտի, 1921 թ) - Մոլոտով - Ռիբենտրոպ պակտ Մոլոտով -Ռիբենտրոպ պակտից առաջ»