Այսօրվա այսպես կոչված մտավորականները «նշանակված» չինովնիկներ են