Միացե՛ք իրագործենք Բևեռի անցումային կառավարման մեկամյա ծրագիրը