Բևեռը, ի նշան երախտիքի, երկու պաստառ նվիրեց ԱՄՆ դեսպանատանը