«Հակառակորդը խառնվել է իրար. մոտենում ենք վճռական օրվան»