Քանի քայլ է մեզ բաժանում Վիլսոնի իրավարար վճիռն իրականություն դարձնելուց. «Մոդուս վիվենդի»