Վիլսոնյան Հայաստանը Հայաստան է և վերջ`1920 թ. նոյեմբերի 22-ից. «Մոդուս վիվենդի»