«Մեր անձնագրերից ջնջում են Հայաստանի Հանրապետությունը. Հայաստանը դարձնում են ռուսական գուբերնիա»