Բևեռի խորհուրդը քայլեր է ձեռնարկում անցումային կառավարության ձևավորման ուղղությամբ